5 redenen om uw bedrijfswagenpark nu al elektrisch te maken

Onze regering wil dat alle bedrijfswagens tegen 2026 koolstofemissievrij zijn en geeft daarvoor stevige financiële duwtjes in de rug. Als bedrijfsleider stelt u de switch naar elektrisch best niet uit: de fiscale voordelen zijn op dit moment het interessantst.

100% elektrische wagens, 100% fiscaal aftrekbaar

Als u 100% elektrische bedrijfswagens koopt, huurt of leaset, dan zijn die 100% fiscaal aftrekbaar. Ook volgende zaken kan u inbrengen:

  • kosten voor onderhoud, parkeren, verzekeringen enz.;
  • elektriciteitskosten voor het opladen van de wagens;
  • installatiekosten voor laadpalen.

De 100% fiscale aftrekbaarheid voor volledig elektrische wagens blijft mogelijk tot eind 2026, daarna daalt ze geleidelijk. Voor nieuwe bedrijfswagens die (deels) op benzine of diesel rijden, daalt de aftrekbaarheid sneller. En in 2028 valt die helemaal weg.

Laadstations nog héél even 200% aftrekbaar

Meer elektrische wagens op onze wegen vraagt om een drastische uitbreiding van de laadinfrastructuur. Ook hier biedt de overheid fiscale voordelen aan bedrijven die een duurzame versnelling hoger schakelen.

Tot eind 2022 zijn laadstations 200% fiscaal aftrekbaar. Daarna daalt de kostenaftrek: tot eind 2024 kan u tot 150% aftrekken. Om van dit gunsttarief te kunnen profiteren, moeten enkele voorwaarden vervuld worden:

  • Uw laadstation(s) moet(en) tijdens of na de werkuren vrij toegankelijk zijn voor het publiek – al dan niet tegen betaling.
  • Het laadstation moet aangemeld zijn bij de FOD Financiën.

Verhoogde investeringsaftrek voor laadpalen

Een of meerdere laadpalen installeren kost uiteraard geld. Om zelfstandige ondernemers en kleine vennootschappen financieel te ondersteunen, wordt de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd tot 25% voor volledig beroepsmatig gebruikte laadpalen.

Na 2022 zal die investeringsaftrek in principe teruggeschroefd worden naar de gewone 8%. De laadpaal kan zowel op het bedrijfsterrein als bij de werknemer thuis worden geplaatst, zolang die maar puur voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens vrijgesteld van Belasting op Inverkeersstelling (BIV) en verkeersbelasting. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het iets anders: daar betaalt u voor dit type wagens de minimumsom voor beide belastingen: eenmalig 61,5 euro BIV en 83,95 euro verkeersbelasting per jaar.

Sommige gemeentes geven premies voor de omschakeling naar elektrisch rijden: het checken waard!

Lager Voordeel van Alle Aard

Wie zijn of haar bedrijfswagen ook privé gebruikt, wordt belast op het voordeel dat hij of zij daarmee doet: het Voordeel van Alle Aard of kortweg VAA.

De VAA wordt forfaitair berekend. 2 parameters zijn daarbij belangrijk: de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Omdat 100% elektrische wagens geen CO2-uitstoot hebben, zal hun VAA en de uiteindelijke belasting dus laag zijn.

En wat met de verzekeringen?

Maakt u de switch naar een elektrisch bedrijfswagenpark, of plant u dit binnenkort te doen? Contacteer mij gerust. Ik leg u graag en vrijblijvend uit welke oplossingen er zijn om uw wagens optimaal te verzekeren.

Bronnen: luminus.be, tijd.be, autogids.be, aginsurance.be