Hospitalisatieverzekering

stethoscope, hospital, doctor-840125.jpg

Wat is een hospitalisatieverzekering?

In België is het wettelijk verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering. Een ziekteverzekering dekt echter niet alle medische kosten. Om jezelf en je gezin te beschermen tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten neem je best nog een aanvullende hospitalisatieverzekering.

Er zijn verschillende dekkingen en formules mogelijk. Onder andere volgende zaken kunnen gedekt worden:

  • verblijf in het ziekenhuis, zelfs bij daghospitalisatie
  • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
  • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die je krijgt tijdens de hospitalisatie
  • vervoer met een ziekenwagen
  • rooming-in voor ouders die bij hun gehospitaliseerde kind (maximaal 16 jaar) willen blijven
  • thuisbevallingen en kraamzorg
  • Eventuele kamer- en ereloonsupplementen
  • palliatieve verzorging in het ziekenhuis

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is onder meer afhankelijk van de hoogte van franchise die je kiest. Dit zijn de kosten die je voor eigen rekening neemt vooraleer de verzekering tussenkomt. Daarnaast kun je ook een korting geniet als je kiest voor een tweepersoonskamer in plaats van een éénpersoonkamer en is er ook korting beschikbaar indien meerdere mensen van je gezin zich aansluiten. Een laatste meespelende factor in de prijs is de leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer risico op een hospitalisatie.

Vraag een offerte